Eesti Esimene Erakosmeetikakool

6. detsembril 2011. aastal sõlmisid koostöölepingu Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, keda esindas põhimääruse alusel rektor Ülle Ernits, ning Eesti Esimene Erakosmeetikakool, keda esindas kooli põhikirja alusel kooli pidaja OÜ Ilu ja Tervis juhatuse liige ja kooli direktor Merike Ivask. Leping hõlmab koostööd rakenduskõrghariduse- ja kutseõppe ning täienduskoolituse valdkonnas.

Lepingu üldeesmärkideks on:
- õppekavade arendus;
- õpperessursside vastastikune kasutamine erialase koolituse korraldamisel;
- oskusteabe vahetamine (näiteks teabepäevad, seminarid jms);
- ühiste projektide käivitamine ja läbiviimine;
- rakendusuuringute läbiviimine, üliõpilaste lõputööde ühine juhendamine;
- mõlemapoolne täiendusõppe korraldamine;
- koostööpartnerite võrgustiku loomine.