Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu

                                                        

Nõukogu tegevuse eesmärgiks on arendada Eestis rahvusvaheliselt väljakujunenud nõudeid arvestavat rakenduskõrgharidust ja osaleda Eesti hariduspoliitika kujundamises. Lisainfo Eesti Rakenduskõrgkoolide infoportaalis. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ühines 2006. aastal Eesti rakenduskõrgkoolide kvaliteedialase tegevuse deklaratsiooniga. Tunnistus

Liikmed:

Eesti Infotehnoloogia Kolledž

rektori kt Peeter Lorents

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused

kolonelleitnant Enno Mõts

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

rektor Ülo Pärnits

Sisekaitseakadeemia

rektor Katri Raik

Tallinna Tehnikakõrgkool

rektor Enno Lend

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

rektor Ülle Ernits

Tartu Kõrgem Kunstikool

rektor Vallo Nuust

Eesti Lennuakadeemia

rektor Jaanus Jakimenko

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

rektor Ulla Preeden

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

rektor Helle Noorväli

 

RKRN-i TEGEVUSED:
  • Rakenduskõrgkoolide koostöö

  • Eesti kõrgkoolide rahvusvahelistumise heade tavade lepe

  • Ühtne tagasiside- ja monitooringussteem (TMS)

  • Rakenduskõrgkoolide õppeinfossteemi arendamine

  • Euroopa projekt EDUPROF

  • Rakenduskõrgkoolide jätkusuutlik areng läbi kvaliteedijuhtimise ja koostöö 1.03.2007-30.06.2008

  • Kvaliteedisüsteemide arendamine rakenduskõrgkoolides 10.03.2005-23.01.2007