Erasmus+ õpirände kestus

Õpingute kestus 

Välisõpingud Erasmus+ programmi raames võivad kesta 3-12 kuud. Alates 2014/2015. õppeaastast on üliõpilasel võimalik programmis osaleda iga kõrgharidusastme raames mitme erineva kestusega perioodi jooksul, kokku kuni 12 kuud (lähtudes perioodi kestuse miinimumnõuetest):

  • Esimese kõrgharidusastme jooksul (bakalaureusetase või sellele vastav);
  • Teise kõrgharidusastme jooksul (magistritase või sellele vastav);
  • Kolmanda kõrgharidusastme jooksul (doktoritase või sellele vastav).

Näiteks: Kui üliõpilane on bakalaureuse õpingute II kursusel erasmuslasena õppinud 5 kuud, säilib tal võimalus veel seitsmeks kuuks suunduda õpingutele/praktikale kas III kursusel või äsjalõpetanute praktikale ühe aasta jooksul pärast lõpetamist.

Praktika kestus

Praktika Erasmus+ raames võib kesta 2-12 kuud. Alates 2014/2015. õppeaastast on üliõpilasel võimalik programmis osaleda  iga kõrgharidusastme raames mitme erineva kestusega perioodi jooksul, kokku kuni 12 kuud (lähtudes perioodi kestuse miinimumnõuetest):

  • Esimese kõrgharidusastme jooksul (bakalaureusetase või sellele vastav);
  • Teise kõrgharidusastme jooksul (magistritase või sellele vastav);
  • Kolmanda kõrgharidusastme jooksul (doktoritase või sellele vastav).