Erasmus+ lähetuse toetused

Erasmus+ programmi raames õpetama või koolitusele minemist toetatakse Eramus stipendiumiga. Stipendium koosneb kahest osast – reisitoetusest ning elamistoetusest. Reisitoetust makstakse vastavalt reisidistantsile, elamistoetus sõltub vahetusperioodi pikkusest ja sihtriigist. Stipendium ei ole mõeldud õppejõu töötasuna. Õppejõud ja töötajad võivad Erasmus programmis osaleda ka 0- toetusega.

Reisitoetus - Reisitoetuse ühikuhinnad (2019. aasta projekt)

Lähtekoha ja sihtkoha vahemaa

Ühikuhind

Vahemaa 10 kuni 99 KM:

20 eurot osaleja kohta

Vahemaa 100 kuni 499 KM:

180 eurot osaleja kohta

Vahemaa 500 kuni 1999 KM:

275 eurot osaleja kohta

Vahemaa 2000 kuni 2999 KM:

360 eurot osaleja kohta

Vahemaa 3000 kuni 3999 KM:

530 eurot osaleja kohta

Vahemaa 4000 kuni 7999 KM:

820 eurot osaleja kohta

8000 KM ja rohkem:

1500 eurot osaleja kohta

 

Reisitoetus - Reisitoetuse ühikuhinnad (2021. aasta projekt)

Lähtekoha ja sihtkoha vahemaa

 Tavapärase reisi ühikuhind

Keskkonnasäästliku reisi ühikuhind

Vahemaa 0 kuni 99 km:

 23 eurot osaleja kohta

 

Vahemaa 100 kuni 499 km:

180 eurot osaleja kohta

210 eurot osaleja kohta

Vahemaa 500 kuni 1999 km:

275 eurot osaleja kohta

320 eurot osaleja kohta

Vahemaa 2000 kuni 2999 km:

360 eurot osaleja kohta

410 eurot osaleja kohta

Vahemaa 3000 kuni 3999 km:

530 eurot osaleja kohta

610 eurot osaleja kohta

Vahemaa 4000 kuni 7999 km:

820 eurot osaleja kohta

 

8000 km ja rohkem:

1 500 eurot osaleja koht

 

Nota bene: „lähtekoha ja sihtkoha vahemaa“ on nende asukohtade vahemaa, kuid ühikuhind katab reisi edasi ja tagasi sõidu kulud.

Vahemaa kalkulaator: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Erandina on võimalik taotleda siseriiklike reisikulude lisatoetust riigisisesteks reisikuludeks, mis on suuremad kui 225 eurot: 180 eurot osaleja ja edasi-tagasi sõidu kohta (sh saatvad isikud). Tegemist ei ole automaatselt määratletava toetusega ning iga juhtumit käsitletakse eraldi. Lisatoetus peab olema hästi põhjendatud, näiteks edasi-tagasi sõiduks päritoluriigi siseselt peamisesse keskusesse/lennujaama ja (või) rongi/bussijaama jõudmiseks ja/või edasi-tagasi sõiduks vastuvõtva riigi siseselt kaugemal paiknevasse lõppsihtkohta. Lisatoetus määratakse personaalselt kooskõlastades riikliku bürooga ning tingimusel, et need kulud on pärast osalejate väljavalimist hästi põhjendatud.

2. Elamiskulude toetus

Elamiskulud on mõeldud Erasmuse lähetuse majutuse, reisikindlustuse, kohaliku transpordi ja päevarahade katteks. Elamistoetus arvutatakse sihtriigiti kehtestatud piirmäärade vahemikku aluseks võttes. Esimesed 14 päeva arvestatakse toetust 100% ulatuses ja alates 15. päevast 70% kasutatud 100%lisest toetusest iga lisandunud päeva eest. Toetussummad sõltuvad sihtriigist, kuhu töötaja lähetatakse.

Kõrgkool kinnitab iga Erasmus+ lepingu töötajate lähetuse elamistoetuse piirmäärad. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände:

  • 2020. a lepingu õppejõudude ja töötajate elamiskulude toetuse piirmäärade kinnitamise käskkirja leiate siit
  • 2021. a lepingu õppejõudude ja töötajate elamiskulude toetuse piirmäärade kinnitamise käskkirja leiate siit. Piirmäärade tabeli leiate siit.