Erivajadusega õppija stipendium

Erivajadusega õppija stipendiumiga toetatakse üliõpilasi, kellele on määratud puude raskusaste anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotuse või kõrvalekalde tõttu.

Täpsemad stipendiumi taotlemise ja toetuse saamise tingimused on esitatud juhendis, millega saab tutvuda SIIN!

Stipendiumit saab taotleda kaks korda aastas: septembris ja veebruaris.

Taotlus esitatakse läbi elektroonilise taotluskeskkonna: http://taotlused.archimedes.ee

Taotluse elektrooniliseks esitamiseks tuleb uuel taotlejal end kõigepealt kasutajaks registreerida ning seejärel täita taotlus, lisada sellele manusena (vajadusel skaneeritud) tõendavad dokumendid ning taotlus digiallkirjastada. Korduvtaotlejatel ei ole vaja end uuesti registreerida. Samuti ei ole korduvtaotlejatel vaja uuesti esitada puuet tõendavaid dokumente, kui eelmine kord esitatud dokumendid kehtivad. Vajadusel saab kõrgkool abistada dokumentide skaneerimisel. 


Taotluste menetlemine

Erivajadusega üliõpilastele stipendiumi eraldamist korraldab Sihtasutuse Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuur.

Stipendium määratakse üliõpilasele üks kord õppeaastas maksimaalselt kümneks õppekuuks (september - juuni). Septembrikuus toimub stipendiumi taotlemine terveks õppeaastaks ja veebruarikuus kevadsemestriks. Otsuse stipendiumi määramise või selle andmisest keeldumise kohta teeb sihtasutus hiljemalt ühe kuu jooksul peale taotlusvooru tähtaega. Otsus tehakse üliõpilasele teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.


Vaata ka: http://haridus.archimedes.ee/erivajadusega-uliopilaste-stipendium

Lisaks erivajadusega õppija stipendiumile on võimalik taotleda ka riiklikku õppetoetust, vt lisa SIIT!

Lisainfo: