Koostöö Eesti Õdede Liidu ja Sotsiaalministeeriumiga 10-11.2005

                                                                             Eesti Õdede Liit 
                                  korraldab koostöös Tallinna Meditsiinikooli ja EV Sotsiaalministeeriumiga 
                                                       tasuta ettevõtlusalase täiendkoolituse õdedele

 

Projekti üldine eesmärk on kaasaaidata õdede kutsealase tegevuse kaasajastamisele Eestis.
Koolituse eesmärk on anda õdedele ettevõtluse alased algteadmised ja oskused.

Koolituse läbinud tervishoiutöötaja:

* Teab ettevõtlust reguleerivat
* Teab seadusandlust ja ettevõtluse riske, ettevõtluse liike
* Teab tervishoiuteenuse hinna kujunemise ja ressursside planeerimise põhimõtteid, raamatupidamise aluseid
* Teab klienditeenindaja hea käitumise tava, oskab vältida ja vajadusel lahendada konfliktsituatsioone
* Oskab planeerida ettevõtlusega seotud füüsilist infrastruktuuri,
* Oskab koostada äriplaani
* Oskab kasutada ettevõtluses vajalikku infotehnoloogiat ja omab ülevaadet tugisüsteemide funktsioneerimisest.

Koolituse sihtrühm: õppima on oodatud praktiseerivad õed, kes juba osutavad iseseisvalt õendusabi tervishoiuteenust või plaanivad võimalusel ettevõtluse alustamist lähiajal.

Koolituse aeg ja koht:
Auditoorne õppetöö toimub 24.10.-28.10.2005 ja 21.11-25.11. 2005
Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis Kännu 67 Tallinn.

Registreerumine:
Koolitusele saab registreeruda täites registreerumislehe (vt. ) ja lisades sellele diplomi koopia. Registreerumiseks vajalikud dokumendid postitada või tuua aadressil:
Tallinna Meditsiinikool
Kännu 67 Tallinn 13418
märgusõna “ettevõtluse koolitus”.

Registreerumine lõpeb 19. septembril 2005. a. Õpperühma täitumisel lõpetatakse registreerumine varem.

Õppetasu:
Koolitus on õdedele tasuta. Projekti raames ei kaeta sõidu- ja ööbimiskulusid.

Täiendav informatsioon:
Zelda Fain, projekti sekretär
tel 6711 707, GSM 5096569
e-post: zelda@ttk.ee