Koostöö Tallinna Tehnikaülikooliga

01.02.2016 sõlmisid Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkool koostöölepingu

Lepingu eesmärk ja üldpõhimõtted

  1. Lepingu eesmärgiks on sätestada Poolte koostöö üldpõhimõtted, mis on aluseks Poolte tegevuse ning ühiste huvide ja tegevuste täpsustamiseks Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli  rakendusuuringu "Proaktiivse ohutusjuhtimise võimalused tervishoiusektoris ning selle mõju tervishoiutöötajatele" raames.      
  2. Pooled omavad potentsiaali, mille rakendamine koostöös on oluliseks eelduseks Poolte arengule.