Majutuse eest tasumise kord

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilaskodu majutuse eest tasumine toimub arve alusel. Viitenumber on muutuv, st igal arvel on oma viitenumber.

TAGATISRAHA MAKSMINE
Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
Konto nr: EE891010220034796011
Viitenumber: 2800082527
Selgitus: TAGATISRAHA Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja nimi, kelle eest tasutakse


Lisainfo:

  • Leili Hermassoo

    Üliõpilaskodu juhataja

    • leili.hermassoo@ttk.ee
    • 6 552 675 / 5854 6300
    • Üliõpilaskodu