NANDA 2009-2011

 

 

NANDA 2009-2011 

26. oktoobril 2009. aastal allkirjastati SA Archimedes juhatuse liikme Rait Toompere isikus ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkool rektor Ülle Ernits'a isikus leping riigieelarvelise toetuse kasutamiseks.

Lepingu eesmärk:


Tulenevalt Sihtasutuse Archimedes ja Haridus- ja Teadusministeeriumi vahel sõlmitud halduslepingust nr 10.1-8.1/305 ning vajadusest toetada Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli poolt inglisekeelse õpiku „NANDA International Nursing Diagnoses: Definitions and Classification 2009-2011“ tõlkimist eesti keelde ja eestikeelse tõlkeõpiku väljaandmist, leppisid pooled kokku poolte õigused ja kohustused seoses tõlkeõpiku väljaandmise rahastamise ja läbiviimisega.

SA Archimedese kontaktisik: Asse Sild.
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kontaktisik: Kristi Puusepp.