NANDA-I, NOC ja NIC

Õe õppekavas on NANDA-I klassifikatsioon õenduse õppe aluseks alates 2011. aastast. Õenduse õppetool on tegelenud NANDA-I diagnooside raamatuversioonide (2012, 2014, 2015, 2017) tõlkimise ja väljaandmisega eesti keelde. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool juhib 2016. aastal loodud 3N Eesti töörühma tegevust, mille eesmärgiks on patsiendikeskse tõenduspõhise õendusabi arendamine läbi 3N (NANDA-International, Nursing Outcomes Classification, Nursing Interventions Classification) praktikasse rakendamise.

Rohkem infot 3N töörühma kohta leiab aadressilt: www.est3n.com