Oluline info!

 

Avaldusi tuleb esitada läbi Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS). NB! 2021 a. suvisel vastuvõtul on võimalik puuduolevad dokumendid üles laadida SAIS-i ning kõrgkooli kohapeale tulemine ei ole vajalik. Palume kandidaatidel olla valmis vestluste ja katsete läbimiseks veebipõhiselt.


SAIS

Kontrollige, kas sisestasite oma kontaktandmed korrektselt. Kandidaat, kes on lõpetanud haridutaseme enne 2004. aastat, puuduvad SAISis sellekohased sissekanded. Kui avaldus jääb staatusesse "Ülevaatamisel", on võimalik lisada puuduolevaid dokumente failidena ning kõrgkooli kohapeale tulemine ei ole vajalik. Dokumente on võimalik kõrgkoolis kohapeal esitada: magistriõpe ja rakenduskõrgharidusõpe 28.06.2021 - 01.07.2021 (kell 10-16) ning kutseõpe 02.08.2021 - 05.08.2021 (kell 10-16). Vastuvõtutöötaja lisab staatuses "Ülevaatamisel" olevatele avaldustele kommentaari, mis Teie avalduselt puudu on. Enne vastuvõtukatsele/-vestlusele tulekut kontrollige oma SAISi avalduselt üle nii oma vestlusaeg kui ruum (veebiruum).


Eesti keele oskus

Magistriõppe ja rakenduskõrgharidusõppe kandidaat, kes ei ole varasemalt omandanud haridust eesti keeles ega oma eesti keele B2-taseme tunnistust, on kohustatud osalema eesti keele hindamisel kõrgkoolis kohapealEesti keele hindamine toimub ajavahemikul 09.08.2021 - 27.08.2021. Kui Teil on küsimusi eesti keele hindamise kohta, pöörduge elukestva õppe keskuse juhataja ja keeleõppe õppejõud-lektor Siret Piirsalu poole - siret.piirsalu@ttk.ee, tel. 6711726.

Kutseõppe kandidaat, kes on varasemalt hariduse omandanud mõnes muus keeles, peab eesti keeles õpingute alustamiseks esitama tunnistuse eesti keele oskuse kohta vähemalt B1-tasemel.
B1-taseme tunnistuse puudumisel on kutseõppe kandidaat kohustatud läbima eesti keele oskuse hindamise, mis toimub 09.08.2021 - 27.08.2021. 
Kui Teil on küsimusi eesti keele hindamise kohta, pöörduge elukestva õppe keskuse juhataja ja keeleõppe õppejõud-lektor Siret Piirsalu poole - siret.piirsalu@ttk.ee, tel. 6711726.


Dokumentide vastuvõtt kõrgkoolis kohapeal

NB! 2021. a suvisel vastuvõtul on võimalik puuduolevad dokumendid üles laadida SAIS-i ning kõrgkooli kohapeale tulemine ei ole vajalik.
Dokumente on võimalik esitada nii Tallinnas kui Kohtla-Järvel.

Magistriõpe: Tallinnas 28.06.2021 - 01.07.2021 (kell 10-16).

RakenduskõrgharidusõpeTallinnas ja Kohtla-Järvel 28.06.2021 - 01.07.2021 (kell 10-16).

Kutseõpe: Tallinnas ja Kohtla-Järvel 02.08.2021 - 05.08.2021 (kell 10-16).

Kui Teil on küsimusi dokumentide vastuvõtu kohta Kohtla-Järvel, pöörduge Kohtla-Järve struktuuriüksuse sekretär Ulvi Jõesaare poole - ulvi.joesaar@ttk.ee, tel 6711780. 


Vastuvõtuvestlused ja -katsed

 • Magistriõppes ja rakenduskõrgharidusõppes ajavahemikul 07.07.2021 - 13.07.2021, iga kandidaat saab SAISi kaudu konkreetsed kuupäevad ja kellaajad vastuvõtuvestluse ja -katse sooritamiseks pärast avalduse esitamist.

 • Kutseõppes 09.08.2021 - 11.08.2021, iga kandidaat saab SAISi kaudu konkreetsed kuupäevad ja kellaajad vastuvõtuvestluse sooritamiseks pärast avalduse esitamist.


Vastuvõtutesti sooritamine

Pange tähele, et kõik kandidaadid, kes kandideerivad rakenduskõrgaridusõppesse, peavad sooritama vastuvõtutesti hiljemalt 01.07.2021Viimane testi avamise hetk on 01.07.2021 kell 23.15. Soovitame testi teha süle- või lauaarvutis (mitte telefonis ega tahvelarvutis). Loe lisainfot vastuvõtutesti kohta SIIT!
Vestlusele ja katsele pääsete siis, kui olete keskmisest hindest (max 5 punkti) ja vastuvõtutestist (max 20 punkti) kokku kogunud vähemalt 16 punkti.


Tunniplaan

Kui Teil on küsimusi tunniplaani või õppegraafikute kohta, pöörduge kõrgkooli õppetööjuhi Kristiina Puura poole - kristiina.puura@ttk.ee, tel 6 711 760.


Tasuta/tasuline õppimine

Õppimine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis magistriõppes ja rakenduskõrgharidusõppes eesti keeles täiskoormusel on tasuta. Õppimine on tasuline vaid juhul, kui olete samalt õppekavalt viimase kahe aasta jooksul eksmatrikuleeritud ning soovite õpingutega uuesti alustada või kui soovite õppida inglise keelsel õppekaval.


Immatrikuleerimine

Immatrikuleerimine tähendab sissesaanud kandidaadi arvestamist kõrgkooli õppurite nimekirja. 19.08.2021 immatrikuleeritakse kandidaadid, kes on pingerea alusel saanud õppekoha ning õigeaegselt oma õppimatulekut SAISis kinnitanud. Immatrikuleerimiseks ei ole vajalik kandidaadil kõrgkooli kohapeale tulla.


 

 • Gerdu Jaansalu

  Gerdu Jaansalu

  Õppetöö spetsialist

  • gerdu.jaansalu@ttk.ee
  • 671 1734
  • 102