SAIS - Eesti kõrgkoolide sisseastumise infosüsteem

Haridus- ja Teadusministeeriumi ja kõrgkoolide vahelise Eesti kõrgkoolide sisseastumise infosüsteemi haldamiseks ja arendamiseks (SAIS) sõlmitud konsortsiumilepingu eesmärgiks on:

• ühtse turvalise integreeritud Interneti- ja ID-kaardi põhise infotehnoloogilise keskkonna loomine kõrgkoolides;
• kõrgkoolidesse sisseastujatele elektrooniliste sisseastumisavalduste esitamise võimaluse ja seeläbi paremate tingimuste loomine;
• kõrgkoolidesse sisseastujate vastuvõtu läbiviimiseks kõigile osalevatele kõrgkoolidele infotehnoloogilise lahenduse pakkumine arvestades lepingupoolte ühishuve ning sisseastumisega seotud kulude vähendamine.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ühines konsortsiumilepinguga 2005. aastal.