Tallinna Ülikool

                                                        

Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vahelise koostöö eesmärgiks on arendada Eesti meditsiini ja tervishoiu ning seda toetava valdkonna õppe-, uurimistöö- ja arendustegevust.

Koostöö hõlmab järgmisi valdkondi:
   • uurimistöö ja arendustegevus;
   • uurimistöö ja arendustegevuse tulemuste levitamine ja uute arendustegevuse suundade ning projektide tekkimisele suunatud tegevused;
   • koostöö õppetöö valdkonnas;
   • koostöö avalike suhete valdkonnas;
   • poolte personali täiendkoolitus.

Koostöö raamleping allkirjastati 22.05.2008 kehtivusega määramata ajaks.

Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vahelise teadus-, uurimis-, haridus- ja arendusalase koostöö raames kirjutab Liina Põldla magistritöö teemal "Tallinna Meditsiinikooli ajalugu aastatel 1940-1990/History of Tallinn Medical School in 1940-1990". Juhendaja: Alar Sepp.