Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž

                            

                                                          
KOOSTÖÖLEPING nr 1-12/16

Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vahel 19. mail 2010. aastal sõlmitud koostöölepingu eesmärgiks on kolledži tervisejuhi ja kõrgkooli tervisedenduse õppekavade raames koostöö arendamine, et tagada õppekavade ühisareng tervisedenduse spetsialistide väljaõppel ning töötada välja koostöömehhanismid õppekavadega seonduvate ülesannete täitmiseks.

Koostöö raames on kavas: 

• ühiste teadus ja arendusprojektide loomine ja läbiviimine;
• avatud loengute ja täiendkursuste korraldamine;
• ühispublikatsioonide ja erialasid tutvustavate infomaterjalide koostamine ning levitamine;
• õppejõudude vahetuse organiseerimine.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindaja lepingu täitmisel:
Moonika Viigimäe, e-mail moonika.viigimae@ttk.ee

Haapsalu Kolledži esindaja lepingu täitmisel:
Hele Leek-Ambur, e-mail hele.leek@gmail.com

Pilt1  Pilt2  Pilt 3