Toimingupiirangu kohaldamata jätmine

Siin on avaldatud teave Korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 punktides 3, 4, 5 ja 7 sätestatud toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata:

  • Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori 05.07.2017 käskkiri nr 2-1/81
  • Töölepingu nr 1765 lisa 18 (allkirjastatud poolte poolt 04.09.2017)

Korruptsiooniennetusega tegelev kontaktisik Haridus- ja Teadusministeeriumis on välishindamisosakonna asejuhataja Hille Voolaid, e-post hille.voolaid@hm.ee.