2018/2019

 EKSPERT

 KOMISJON / TÖÖRÜHM
 Kaie Eha
 • Tallinna Botaanikaaia 2019-2030 arengukava hariduse töörühma väline ekspert
 Ülle Ernits
 • e-Ülikooli nõukogu, liige
 • ERASMUS+ juhtkomitee, asendusliige
 • Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu, liige
 • Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse kvaliteediagentuuri institutsionaalse akrediteerimise arendustöörühm, liige
 • Tervishoiu Kutsenõukogu, liige
 • EURASHE - European Association of Institutions of Higher Education, kõrgkooli esindaja
 • LPP-ERASMUS juhtnõukogu, liige
 • Tervishoiu Kutsenõukogu, liige
 • SA Tallinna Koolitervishoid, nõukogu liige
 Katrin Järveots
 • Abivahendi spetsialisti kutsekomisjon, aseesimees Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindajana

 Merike Kravets
 • Hooldustöötaja kutsekomisjon, liige
 Nele Kunder
 • Kutsekoda SA, tervisedendaja kutsestandardi uuendamise töörühma liige
 Heli Kuuse
 • Kutsekoda SA, hambatehniku kutsestandardi koostamise meeskonna liige
 Ülle Kuuse
 • Raamatukoguhoidja kutse andmise hindamiskomisjon, liige
 • European Association for Health Information and Libraries, liige
 Ulvi Kõrgemaa
 • Kõrgharidusseadustiku kaasajastamise kõrgkoolide ülesannete ja juhtimise töörühm, liige
 Kadri Kööp
 • Tervisekeskuste kaasajastamise valikukomisjon, liige Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindajana
 • Toitumisnõustaja- ja toitumisterapeudi kutsekomisjon, liige Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindajana
 • Tartu Ülikooli õendusteaduse magistriõppe programminõukogu, liige
 • Ajakirja "Eesti Õde" toimetuse kolleegium, liige
 Evija Marjasoo
 • Kutsekoda SA, hambatehniku kutsestandardi koostamise meeskonna liige
 Sillja Mets-Oja
 • MTÜ Mondo arengukoostööprojekti „Sünnitusabi kvaliteedi ja kättesaadavuse ning tüdrukute hariduse parandamine Põhja- ja Ida-Afganistanis, õppekava ekspert
 Elo Olonen
 • Tarbijakaitseamet, valdkonna spetsialist
 Hanna-Maria Põldma
 • Eesti Haigekassa poolt juhtud kliinilise auditi "Taastusravi- ja rehabilitatsioonisüsteemi korraldus" väljatöötamise meeskond, eskpert
 Kristi Rannus
 • Ravijuhendite nõukoda, põhiliige
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Õe ja Ämmaemanda õppekavade nõukogu, liige tööandja esindajana
 • üle-eestiline töörühm NANDA-NIC-NOC (NNN), liige
 Elina Reva
 • hINF projekt, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla poolne projektijuht keemiaravi keskuses
 Jaana Sepp
 • Kõrgharidusseadustiku kaasajastamise õppekorralduse töörühm, liige
 Merle Talvik
 • SA Innove keelekümbluskoolide õppealajuhatajatele täiendõppekava koostamise töörühm, liige
 Piret Tamme
 • Lapsehoidja Kutsekomisjon, liige
 • OECD kutsehariduse riigiraporti koostamise juhtnõukogu, liige
 • Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu kvaliteeditöörühm, liige
 • Ajakiri "Sotsiaaltöö" toimetuse kolleegium, liige
 Vootele Tamme
 • Kutsekoda, optomeetria töörühma liige, kõrgkooli esindja
 • Tarbijakaitseamet, valdkonna ekspert
 • ​COHEHRE - Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe, optomeetria õppetooli esindaja
 • European Academy of Optometry and Optics (EAOO), Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindaja/ kontaktisik
 Mikk Tarraste
 • ATCN Europe Committe, member
 • üle–eestiline töörühm NANDA-NIC-NOC (NNN), liige
 Tiina Titma
 • Euroopa Liidu koostöövõrgustik EuroStemCell, ekspert
 Mare Tupits
 • AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, õendusloo koostamise eskpert
 • Justiitsministeerium, vägivalla vähendamise arengukava koostamise töörühma liige
 • Üle-eestilise NANDA-NIC-NOC (NNN) töörühm, liige