2020

 LIIGE  ÜHING/ORGANISATSIOON
 Kaie Eha
 • Eesti Loodusuurijate selts, liige
 • Eesti Toksikoloogia selts, liige
 Ülle Ernits
 • Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing, liige
 • Eesti Õdede Liit, liige
 Piret Gilden
 • Eesti Personalijuhtimise Ühing (PARE), liige
 Nele Kunder
 • Eesti Tervisedenduse Ühing, liige
 Ülle Kuuse
 • Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) juhatuse liige
 • ERÜ koolituse toimkod, liiga
 • ERÜ erialaraamatukogude sektsioon, liige
 • European Association for Health Information and Libraries, liige
 Kairi Lenk
 • Eesti Pereteraapia Ühing, liige
 Kadi Lubi
 • Eesti Sotsioloogide Liit, liige
 • Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsioon, liige (uurimisvõrgustik "Tervise ja haiguse sotsioloogia")
 • Rahvusvahelise Tervisekommunikatsiooni Assotsiatsioon, liige
 Silja Mets-Oja
 • Eesti Ämmaemandate Ühing, liige
 Merle Ojasoo
 • MTÜ Korruptsioonivaba Eesti, liige

 Kristi Rannus
 • Eesti Õdede Liit, mentorliige
 Angela Räis
 • Eesti Looduskaitse Selts, liige
 • Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, liige
 • Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu erialaraamatukogude sektsioon, liige​
 Jaana Sepp
 • Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoda, juhatuse liige
 Merle Talvik
 • MTÜ Kunstihariduse Ühing, liige