3. Õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures

https://vana.struktuurifondid.ee/sites/default/files/el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg

Projekti "Järjepideva ja kaasava praktika arenduse produktiivsema süsteemi jätkamine" (2014-2020.1.05.20-0619) raames stažeeris tööandjate juures perioodil 01.03.2021-30.06.2022  21 kõrgkooli akadeemilist töötajat/kutseõppe õpetajat, mis andis lisaväärtuse mida saab  
hiljem rakendada õppetöösse. Kõrgkool on väljatöötanud stažeerimisesüsteemi, mis annab praktilisi aineid õpetavatele õppejõududele /õpetajatele võimaluse töötada erialaselt töökeskkonnas kompetentse juhendaja juhendamisel, mis haakub õppekava või kõrgkooli uurimis-
või arendustööga seotud valdkonna või otseselt õpetatava valdkonnaga.

Stažeerimisega seotud abikõlblikeks kuludeks loeti lähetuskulu (sh majutuskulu, parkimiskulu, reisikindlustus, sõidukulu) või transpordikulu. Stažeeritavatel kumbagi kulu ei tekkinud ning seega projekti raames stažeerimisega seotud kulutuste hüvitamist ei toimunud.

Projekti toetajad: Riigi Tugiteenuste Keskus ja Euroopa Sotsiaalfond (ESF).

 • Piret Gilden

  Piret Gilden

  Personalijuht-rektori assistent

  • piret.gilden@ttk.ee
  • 671 1714
  • 118