COVID-19

                            

Turvalise õpi- ja töökeskkonna tagamiseks ootame nii kõrgkooli töötajatelt kui õppuritelt vaktsineeritust. Kes ei ole COVID-19 läbipõdenud või ei ole lasknud ennast vaktsineerida COVID-19 vastu on kohustatud kandma maski kõrgkooli hoonetes viibides (v.a tervisest tulenevad erandid). Desinfitseeri käsi kõrgkooli õppehoonetesse sisenedes ning korda seda ka õppehoones viibimise ajal. 

Hoida pidevalt ja alati mõistlikku distantsi! Kohustuslik on täita 2+2 reeglit, sh koridorides loengute vahelisel perioodil. Vältida üheskoos söömist, teha seda hajutatult. Juhul kui puudub võimalus järgida 2+2 reeglit on alates 26. augustist kohustus kõrgkooli hoonete avalikult kasutatavates ruumides viibides kanda maski (v.a tervisest tulenevad erandid).

Kõrgkooli ruumides on lubatud viibida kõrgkooli liikmeskonna liikmetel eesmärgistatud tegevusteks, st õppuritel õppetöös osalemiseks, eksami või arvestuse sooritamiseks, raamatukogu teenuste kasutamiseks, kõrgkooli poolt korraldatavatel üritustel osalemiseks ja töötajatel tööülesannete täitmiseks.

Külaliste jt kõrvaliste isikute kutsumine kõrgkooli hoonetesse on keelatud. Vajalike tööde vms tegemiseks kõrgkooli ruumides viibivad kõrgkoolivälised inimesed vaid rektoraadi liikme loal. Loa küsimiseks võib kasutada Skype’i, Teamsi või e-posti. Külaline peab esitama COVID-19 viimase kuue kuu jooksul läbipõdemise või vaktsineerimise tõendi.

Haigussümptomitega jää koju ning vajadusel lase teha koroonaviiruse test. Haigustunnusteks on palavik, nohu, köha, peavalu, maitse- ja lõhnataju häired jms.

Vaktsineerimata või COVID-19 mittepõdenud töötajad ja õppurid, kes on olnud COVID- 19 positiivsega lähikontaktsed, on kohustatud 10 kalendripäevaks jääma eneseisolatsiooni.

Kui vajad temperatuuri mõõtmist, siis selleks on infrapunatermomeeter Tallinna õppehoones valvelauas, Kohtla-Järvel sekretär Ulvi Jõesaare juures ja Tallinnas üliõpilaskodus juhataja juures.

Infot antud lehel uuendatakse jooksvalt esimesel võimalusel. Juhime tähelepanu ja palume mõistvat suhtumist, et info mõne töökorraldusliku või õppetöökorralduse koha pealt võib muutuda lühikese etteteatamisega.

Õppetöökorralduse põhimõtted Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis
 • Õppetöö kõrgkoolis toimub vastavalt tunniplaanile. Kontaktõpe, mis õppe eesmärkide täitmiseks võimaldab kasutada distantsõpet, on valdavalt kasutuses. Kõrgkooli ruumides või kõrgkooli partnerite ruumides toimub valdavalt õpe, mis õpiväljundite saavutamise eesmärgil nõuab kontaktõpet.
 • Kontaktõppe planeerimisel tagada võimalusel olukord, kus ühes ruumis viibivad ühel päeval vaid ühe rühma õppurid. Õppetöö korraldatakse nii, et ruumi täituvus oleks võimalusel 50%, kui see võimalik ei ole, kannavad õppes osalejad maski.
 • Iga 1,5 tunni järel tuleb õpperuume tuulutada, st paluda kõigil ruumist lahkuda ja avada aknad.
 • Ühiskasutuses olevad õppevahendid desinfitseeritakse pärast iga kasutajat.
 • Kõrgkooli sisenedes on õppur kohustatud järgima kõiki kõrgkoolis sätestatud COVID- 19 ennetusmeetmeid. Kõrgkooli partneri ruumides, tuleb õppuril järgida seal kehtivaid nõudeid.
 • Kontaktõppe toimumisel on õppejõul/kutseõppe õpetajal (edaspidi õppejõud) kohustus koostada õppes viibijate nimekiri, õppuritel on kohustus ennast õppesse registreerida. Nimekirjad säilitab õppejõud enda kabinetis, kõrgkooli ruumis ja esitab vajadusel.
 • Mistahes haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil, sh ka vaktsineeritutel, jääda koju ning võtta ühendust oma perearstiga, kes suunab vajadusel PCR-testile.
 • Kui PCR-test on positiivne, on õppur kohustatud teavitama sellest kõrgkooli, kui ta on viibinud õppetööl. Õppur teavitab kõrgkooli e-posti aadressil info@ttk.ee või oma
  struktuuriüksuse juhti.
 • Õppetöö jätkub tavapäraselt ja karantiinis olevad vaktsineerimata õppurid on kohustatud oma õppeülesanded iseseisvalt omandama. Kõrgkool neile õppuritele eraldi
  õppetööd ei korralda ja praktikumides, mis on tunniplaanis ette nähtud kontaktõppena, hübriidõpet ei kasuta.
 • Õppurite praktikale suundumisel tuleb praktikabaasile esitada vaktsineerimist tõendav sertifikaat, kui praktikabaas seda nõuab. Praktikabaasil on õigus õppurit mitte praktikale võtta, kui õppur on vaktsineerimata.
 • Kõrgkooli hoonesse tulles peab täienduskoolitusel osaleja ja külaline esitama
  • vaktsineerimistõendi või
  • tõendi COVID-19 haiguse läbipõdemise kohta või
  • kuni 48 tundi varem tehtud antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem PCRtesti
   tõendi, mille tulemus on negatiivne.

Lisameetmed võetakse töösse jooksvalt vastavalt tekkinud vajadusele või saabunud informatsioonile ning liikmeskonda teavitatakse neist viivitamatul.

NB!

Selleks, et takistada viiruse levikut ja aidata Terviseametit lähikontaktsete teavitamisel, palub kõrgkool positiivsest testitulemusest teavitada töötajal ning õppuril struktuuriüksuse juhti või saata teade info@ttk.ee.

Nii saame oma infosüsteemide kaudu kiiresti välja selgitada lähikontaktsed. Kõrgkool teavitab lähikontaktseid koheselt ja edastab andmed Terviseametile. Kõrgkoolipoolne kontaktisik Terviseametiga on  Ulvi Kõrgemaa.  

Meediaga suhtlemisel on kõrgkooli kõneisikuks rektoraadi liige või tema poolt määratud töötaja.

Palume kõikidel töötajatel ja õppuritel ka väljaspool õppimist ja töötamist käituda mõistlikult. Olge eeskujuks ka oma lähedastele! 

 

Töökorralduse põhimõtted Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis
 • Töötajate sise- ja välislähetused on lubatud lähetuse planeerija vastutusel ning vahetu juhi kooskõlastusel.
 • Kolleegide tööruumides käimist tuleb vältida ja teha seda ainult äärmisel vajadusel.

​Lisameetmed võetakse töösse jooksvalt vastavalt tekkinud vajadusele või saabunud informatsioonile ning liikmeskonda teavitatakse neist viivitamatult.

NB!

Selleks, et takistada viiruse levikut ja aidata Terviseametit lähikontaktsete teavitamisel, palub kõrgkool positiivsest testitulemusest teavitada töötajal ning õppuril struktuuriüksuse juhti või saata teade info@ttk.ee.

Nii saame oma infosüsteemide kaudu kiiresti välja selgitada lähikontaktsed. Kõrgkool teavitab lähikontaktseid koheselt ja edastab andmed Terviseametile. Kõrgkoolipoolne kontaktisik Terviseametiga on  Ulvi Kõrgemaa.  

Meediaga suhtlemisel on kõrgkooli kõneisikuks rektoraadi liige või tema poolt määratud töötaja.

Palume kõikidel töötajatel ja õppuritel ka väljaspool õppimist ja töötamist käituda mõistlikult. Olge eeskujuks ka oma lähedastele! 

Olulised kontaktid:

Õppetöö sisu ja õppetöö läbiviimine (õppekavade juhid):
Farmatseut Merle Kiloman merle.kiloman@ttk.ee
Hambatehnik Heli Kuuse heli.kuuse@ttk.ee
Optometrist Vootele Tamme vootele.tamme@ttk.ee
Tegevusterapeut Hanna-Maria Põldma hannamaria.poldma@ttk.ee
Tervisedendus Nele Kunder nele.kunder@ttk.ee
Ämmaemand Katrin Klein katrin.klein@ttk.ee
Õde Jandra Ristikivi jandra.ristikivi@ttk.ee
Terviseteadus Kristi Rannus kristi.rannus@ttk.ee
Hooldustöötaja, erakorralise meditsiini tehnik, tegevusjuhendaja, lapsehoidja, hambaraviassistent, abivahendispetsialist, sterilisatsioonitehnik Piret Tamme piret.tamme@ttk.ee

Õppetöökorralduslikud küsimused (õppetöö spetsialistid):
Õde Särel Teede sarel.teede@ttk.ee
Terviseteadus, kutseõppe töökohapõhine õpe Miili Tammeveski miili.tammeveski@ttk.ee
Farmatseut, hambatehnik, optometrist, tegevusterapeut, tervisedendus, ämmaemand, kutseõppe koolipõhine õpe Keidi-Riin Unt keidi-riin.unt@ttk.ee

E-õppega seotud küsimused (haridustehnoloog):
Heli Raun heli.raun@ttk.ee

Täienduskoolitusega seotud küsimused (Elukestva õppe keskuse juhataja):
Kõik koolituste ja täiendõppe küsimused Siret Piirsalu siret.piirsalu@ttk.ee
NB! täienduskoolitused (sh gümnasistide tervishoiusuuna õppetegevus, projektides ette nähtud täienduskoolitused, müügikoolitused, täiskasvanute riikliku koolitustellimuse koolitused) on edasi lükatud (k.a juba alanud kursused) eriolukorra lõpuni või kuni uue otsuse välja kuulutamiseni.

Raamatukogu: 
Raamatukogu Tallinnas raamatukogu@ttk.ee
Raamatukogu Kohtla-Järvel raamatukogu.kj@ttk.ee

Kommunikatsioon ja meediapäringud:
Ulvi Kõrgemaa ulvi.korgemaa@ttk.ee 

Raamatukogu:

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukoguga seotud info leiad raamatukogu kodulehelt.  

Raamatukogu on koondanud kokku ka valiku tasuta e-allikaid ja andmebaase, mis on abiks infootsingul e-õppe ajal.
Need on leitavad SIIT.

Näpunäiteid hea meeleolu ja vaimse tervise hoidmiseks
 1. Loo endale igapäevane kindel rutiin (tõuse samal ajal, tööta võimalikult tavapärases rütmis, söö ainult söögiaegadel, leia võimalus pausideks, lubades endale midagi meeldivat jne).

 2. Leia võimalus jalutamiseks või mõnel muul viisil füüsiliselt aktiivne olemiseks, see tõstab psühholoogilist heaolu.

 3. Kõnele mõnel päeval oma lähedase kolleegi või sõbraga ja räägi teistel teemadel, st mitte viirustest. Kõige keerulisem on praegu kolleegidel, kes töötavad ja peavad samal ajal kodukooli ja/või lasteaeda.

 4. Ole mõistev iseenda ja teiste suhtes, olukord on kõigile tavatu.

 5. Väldi liigset kontrollimist, see ei lahenda probleeme, vaid süvendab seda. Paku abi, küsi abi.

 6. Kui tunned end n-ö kaotsi minemas, loe www.peaasi.ee

 7. Kuidas vähem muretseda ja olla vähem ärev, loe artiklit SIIN

 8. Kui vajadusel soovid psühholoogidelt nõu (kirjutades või teiste digikanalite abil), siis kontaktid leiad SIIN. Teiste nõustamisvõimalustega on võimalik tutvuda SIIN.

Hiina keeles koosneb sõna 'kriis' (Weiji) kahest osast: oht ja võimalus.

Keskendume võimalusele, sest ükski kriis pole igavene.

Püsime terved!


Liikuma Kutsuv Kool- distantsõppe erileht, sest õppida ja puhata aktiivselt saab ka kodukoolis. Vähe sellest  aktiivsemad õppemeetodid, liikuvad pausid ja aktiivsed vahetunnid hoiavad tuju, tervist ja heaolu. TÜ Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabor

Hoia ennast füüsiliselt aktiivsena. Mitmeid võimalusi online-treeningutes osalemiseks pakuvad mh Reval Sport, ETV2 minisari Harjuta targalt. Võimalusel liigu värskes õhus, kuid ohutult 2+2 reeglit järgides!

Tee oma intensiivses õppimise või töötamise päevas puhkepause ja virguta oma keha võimlemisharjutustega. Tööinspektsioon

 

Vaimne tervis koroonakriisi ajal (sh pealetükkivate mõtete ohjamine, lihtsad lõdvestusharjutused ning soovitused ja nõuanded ärevuse leevendamiseks) koos vaimse tervise abikontaktidega. Soovitused koostas Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni (VATEK) ekspertgrupp. Üleriigiline kriisitelefon: 1247 (24h)  

Vaimse tervise portaal soovitused kriisist tingitud segaduse ja muredega toimetulekuks. MTÜ Peaasjad

"Kuidas keerulisel ajal ennast ja oma pere hoida" - soovitused eriolukorraga toimetulekuks (sh vaimne tervis). Tervise Arengu Instituut 

 

Kõrgkooli psühholoogid pakuvad e-nõustamist nii õppuritele kui ka töötajatele. Kontaktid leiad SIIT

Muudest tasuta nõustamise võimalustest saad lähemalt infot SIIT

Õppetöö sisu ja õppetöökorralduslikes küsimustes aitavad kõrgkooli töötajad, kelle kontaktid toodud rubriigi "Olulised kontaktid" all.

 

Vabatahtlikule

 

Seoses Covid-19 viiruse ägenemisega võib tekkida hetk, kus on koheselt vajalik kaasata palju abikäsi. Kui oled huvitatud vabatahtlikuna panustamisest, siis infot saab jooksvalt siit. 

Kui soovid vabatahtlikuna tööle minna, täida eelnevalt avaldus SIIN!

 

COVID-19 vaktsineerimise staapOtsib abilisi, kelle ülesandeks on levitada vaktsineerimisüritusel ja selle eel flaiereid, mis kutsuvad vaktsineerima; vastata inimeste küsimustele; hoida korda järjekorras, hoida vaktsineerimisjärgsel  jälgimisalal inimestel silma peal ja teha kõike muud, mis vaja, et meditsiiniõed saaksid keskenduda vaktsineerimisele. Esimesi abilisi vajame juba 15. juulil Sillamäele ja 17. juulil Tallinna kesklinna! Staabi poolt on vabatahtlikele vahvad särgid, paaritunnine müügikoolitus (millest on kasu ka edasises tööelus) ning kingitus toetajatelt. Vaktsineerimisüritusi, kus abilisi vajame, toimub üle Eesti. Ootame, et oleksid tudeng, kes õpib õeks, ämmaemandaks või arstiks; oleksid vaktsineerimise toetaja (soovitavalt ka ise vaktsineeritud), julge suhtleja ja pealehakkaja. Kui räägid soravalt vene keelt, on see eriti suureks lisaboonuseks!

Selleks, et aidata vasta allolevatele küsimustele ja saada kiri COVID-19 vaktsineerimisstaabi kommunikatsiooninõunikule Gea Otsale (gea.otsa@sm.ee). Gea koondab soovijad kokku ning kui vaktsineerimist läbi viival tervishoiuasutusel on abikäsi vaja, siis võtavad nad juba ise ühendust.  Nimi: Vanus: Kool, kus õpid ja mitmes kursus: Milliseid keeli soravalt räägid: Eelnevad kogemused vabatahtlikuna: Millistes piirkondades sooviksid appi tulla: Millised kuupäevad/perioodid Sulle sobiksid: Oluline info, mida peaksime teadma:

 

Confido Meditsiinikeskus - Mitmed teist juba töötavad Confido erinevates testimispunktides. Aitäh Teile selle eest. Vajame aga veelgi abikäsi juurde just meie kiirkliinikutesse (Nautica ja Lasnamäe Centrum). Ootame tiimiga liituma õenduse tudengeid ja oleme valmis võtma ka 1.kursuselt! Vajame Sinult valmisolekut viia läbi testimist ja andmete registreerimist. Väljaõpe toimub kohapeal, kaitse- ja töövahendid Confido poolt. Tööaeg graafikuga E-P vastavalt graafikule. Pakume töötasuks 8 eurot tunnis bruto. Tööga alustamine esimesel võimalusel. Kui tunned vähegi huvi, võta kindlasti ühendust, leiame sobiva töökoormuse! Oma soovist ja valmisolekust anna märku - Kaisa Pärna, personalispetsialist Tel 5104888, kaisa.parna@confido.ee 

 

Medicum - Meie senine koostöö üliõpilastega on olnud väga hea. Aitäh! Nüüd otsime taas abikäsi juurde. Meie testimispunktid Tallinnas ootavad väga tööle testijaid.
Töö on hommikuses või õhtuses vahetuses, graafiku saab koostada paindlikult, tunnitasu on 10 eurot (bruto), kontaktisik on Olga Liiv, olga.liiv@medicum.ee, tel  5112557

 

Eldred OÜ Seoses tegevuste laienemisega ootame oma meeskonda aktiivseid ja tublisid tervishoiu valdkonna tudengeid. Pakume neile erialast tööd ja tegevust: Covid-19 testimine; Kiirabi ja esmaabi julgestustel; Asisteerimine vaktsineerimistel; Ja mitmeid muid erialaseid tegevusi. See on hea võimalus erialast karjääri alustada või jätkata ning ühildada koolis saadud teadmisi praktikaga. Meie peamised tegevusvaldkonnad on koduõendus, koolitervishoid, kiirabiteenus ning osaleme Covid-19 testimiste ja vaktsineerimiste projektides. Võta ühendust: Veronika Zhukova tel: 5500508,  veronika.zhukova@eldred.ee . 
 

VAAB ootab vabatahtlikke appi erinevatesse hooldekeskustesse. Kirja võivad end panna ka esimese kursuse tudengid. Pane ennast vabatahtlikuna kirja siin:   https://vaab.ee/vabatahtlikule/registreeri/

 

Vabatahtlikuna tööle asumisega seotud seotud lisaküsimuste puhul võtta ühendust kõrgkooli poolse vabatahtlike koordineerijaga: merilin.kuhi@ttk.ee
 

Ruumide puhastamine ja desinfitseerimine

 

 


Soovitame jooksvalt jälgida Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse juhiseid ja soovitusi.