Piret Tamme

Piret Tamme
Piret Tamme
Kutseõppe osakonna juhataja, elukestva õppe keskuse õppejõud-lektor
6 711 729
108