Eesti Õdede Liit

 Koostööleping nr. 1-12/17
 

SA Pärnu Haigla, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Pärnu linna ja Eesti Õdede Liidu vahel 18.05.2007.a. sõlmitud koostöölepingu eesmärgiks on Pärnu haigla baasil Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tasemeõppe korraldamine eelnevalt kutse keskeriharidust omavatele õdedele 80 ainepunkti ulatuses aastatel 2007-2009.