Eesti Õdede Liit

 Eesti Õdede Liidu ja kõrgkoolivahelise koostöö eesmärgiks on toetada Eestis õenduse arengut, eelkõige õendusharidust ning õe väärtustamist ühiskonnas.

SA Pärnu Haigla, Kuressaare Haigla SA ja Eesti Õdede Liidu vahel sõlmitud koostöölepingute eesmärgiks on õe rakenduskõrgharidusõppe korraldamine Pärnus ja Kuressaares.

Loe Eesti Õdede Liidu tegevuste kohta täpsemalt www.ena.ee