Erakorralise meditsiini tehnik

Erakorralise meditsiini tehnik

Erakorralise meditsiini tehnik on spetsialist, kelle tegevuse eesmärgiks on osutada abi õnnetustes vigastatule ja/või erakorralist meditsiiniabi vajavale patsiendile.

Õppeaeg erakorralise meditsiini tehniku kutseõppes on üks aasta. Ühe aasta jooksul omandab õpilane teadmised erakorralises meditsiinis kasutatavate ravimite omadustest, ravimvormidest ning manustamisviisidest. Ta oskab kasutada erakorralises meditsiinis kasutatavat aparatuuri ja varustust, valdab kannatanu transpordi ja liigutamise tehnikaid.
Kutseõppe lõpetanu on valmisolek töötada erinevates ettearvamatutes olukordades nii meeskonnas, kui iseseisvalt, nii puhkepäevadel, riiklikel pühadel, samuti öisel ajal.
Erakorralise meditsiini tehniku õppekava pöörab tähelepanu heale suhtlemisoskusele, vastutus-, koostöö- ja empaatiavõime kujundamisele.

Erakorralise meditsiini tehniku kutseoskuste ja teadmistega ametikohad on kiirabides, haiglate erakorralise meditsiini osakondades ja kaitsejõududes (võrdub parameediku ametikohaga). Lisaks on erakorralise meditsiini tehniku kutset omava isiku oskused ja teadmised rakendatavad ka vetelpäästes, politseiteenistustes, kaugsõidulaevadel, päästeteenistuses, turvateenistuses ja kaitsejõududes.

Õppetöö

  • Õppetöö toimub üle nädala, praktikat saab sooritada „tööl õppimise“ printsiibi alusel, ehk paindliku ajagraafiku alusel ja oma töökohas juhul, kui õpilane juba töötab kiirabis või haiglas.
  • Projektide raames on võimalik praktiseerida ka väljaspool Eestit.
  • Õppijatel on võimalik heade õpitulemuste korral taotleda õppetoetust, väljaspool Tallinnat elavatel õppijatel sõidukompensatsiooni.
  • Koolil on üliõpilaskodu.
  • Vajadusel tagatakse õpilastele täiendav eesti ja vene keele õpe.

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik taotleda tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.