Karjäärinõustamine

 • haridus- ja tööelu analüüs, planeerimine ning eesmärkide seadmine;
 • õpi- ja töökogemused, -oskused ja nendega arvestamine;
 • karjääri võimalused ja väljavaated;
 • tööeetika-alased väärtused, nende kujundamine;
 • pika- ja lühiajalised karjäärieesmärgid;
 • kutsekindlus, töömotivatsioon, konkurentsivõimelisus;
 • erivajadustega õppurite nõustamine (spetsiifiline teave õppimise eripärade, võimalike abivahendite ja/või kohanduste osas).

Karjäärinõustamine toimub vastavates õppetoolides ja kutseõppe osakonnas jooksva töö käigus, samuti õppeosakonnas (nt VÕTA).

Tutvu Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile edastatud töökuulutusi SIIT.

Järgmised Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis toimuvad karjääriseminarid
 • 13.11.2018 Stressijuhtimine (Eesti Töötukassa) kell 14:15 Registreerimine
  • Inimesed kogevad tööelus vähemal või rohkemal määral pinget ja stressi. Grupitöö käigus on igaühel võimalik uurida, millega on stress seotud, kuidas seda endas ära tunda ning kuidas end võimaluste piires toetada. Samuti mõelda, millest ja miks minu stress mulle märku annab. Seega keskendub töö ennekõike isiklikele, mitte üldistele ilmingutele.

 • 28.11.2018 CV kirjutamine ja kandideerimine kell 16:15 Registreerimine

Viimased Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis toimunud karjääriseminarid
 • 29.10.2018 Õpioskused (SA Innove Rajaleidja)
 • 11.10.2018 Õpimotivatsioon (Eesti Töötukassa)
 • 21.05.2018 Stressijuhtimine (Eesti Töötukassa)
 • 23.04.2018 Õpioskused (SA Innove Rajaleidja)
 • 24.04.2018 Õpioskused (SA Innove Rajaleidja)
2015-2017 Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis läbi viidud karjääriseminarid
 • 24.11.2015 Edukas kandideerimine ja CV kirjutamine (SA Innove Rajaleidja)
 • 09.12.2015 Ajajuhtimine (SA Innove Rajaleidja)
 • 27.04.2016 Edukas kandideerimine ja CV kirjutamine + konsultatsioon. (SA Innove Rajaleidja)
 • 12.10.2016 Õpioskused ja efektiivse õpiharjumise kujundamine (SA Innove Rajaleidja)
 • 16.11.2016 Edukas kandideerimine ja CV kirjutamine + konsultatsioon 01.12.2016. (SA Innove Rajaleidja)
 • 08.02.2017 Õpioskused ja efektiivse õpiharjumise kujundamine (SA Innove Rajaleidja)
 • 13.02.2017 Karjääriloeng, Pärnus (Eesti Töötukassa Pärnumaa osakond)
 • 08.03.2017 Edukas kandideerimine ja CV kirjutamine + konsultatsioon 22.03.2017 (SA Innove Rajaleidja)
 • 04.04.2017 Motivatsioon (Eesti Töötukassa)
 • 06.12.2017 Töötuba stressi teemal (Eesti Töötukassa) 
 • 15.12.2017 Karjäärinõustamine - CV koostamine 

Eesti Töötukassa