Nõukogu koosseis 2022/2023. õppeaastal

Kõrgkooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu on nõukogu.
Nõukogusse kuuluvad rektor, prorektor(id), finants- ja haldusdirektor, iga õppestruktuuriüksuse juhataja, kutseõppe õpetajate ja kõrgharidustaseme õppe akadeemiliste töötajate (edaspidi koos ka akadeemilised töötajad) esindajad ning üliõpilaskonna esindajad, kes moodustavad vähemalt ühe viiendiku nõukogu koosseisust. Akadeemiliste töötajate ja üliõpilaskonna esindajate arvu määrab rektor.
Rektor korraldab akadeemiliste töötajate esindajate valimised nõukogusse iga kolmanda aasta juunis.
Nõukogusse valitud liikme volitused algavad sama aasta 1. septembril ja kestavad kolm aastat.

Nõukogu koosseis 2022/2023. õppeaastal
 
Esimees:
Ülle Ernits rektor
 
Liikmed:
Ulvi Kõrgemaa, õppeprorektor
Ave Perve finants- ja haldusdirektor
Silja Mets-Oja tervishariduse keskuse juhataja,õppejõud-lektor
Kristi Puusepp õenduse õppetooli juhataja, õppejõud-lektor
Lilian Ruuben meditsiinitehnilise hariduse keskuse juhataja
Siret Piirsalu elukestva õppe keskuse juhataja, keeleõppe koordinaator-õpetaja
Piret Tamme kutseõppe osakonna juhataja
Jaana Sepp õppeosakonna juhataja
Vootele Tamme optometristi õppekava juht, õppejõud-lektor (volitustega 01.09.2022 – 31.08.2025)
Heli Kuuse hambatehniku õppekava juht, õppejõud-lektor (volitustega 01.09.2022 – 31.08.2025)
Nele Kunder tervisedenduse õppekava juht, õppejõud-lektor (volitustega 01.09.2022 – 31.08.2025)
Kristi Rannus terviseteaduse magistriõppekava juht, õppejõud-kaasprofessor (volitustega 01.09.2022 – 31.08.2025)
Kevin Sakermaa üliõpilane (volitustega 01.09.2022 – 31.08.2023)
Alexandra Daniela Naarits üliõpilane (volitustega 01.09.2022 – 31.08.2023)
Christin Tahves üliõpilane (volitustega 01.09.2022 – 31.08.2023)
Anett Raudla üliõpilane (volitustega 01.09.2022 – 31.08.2023)
 
Kuulajad:
Olesja Zeel Kohtla-Järve struktuuriüksuse õppejõud-kaaslektor, õppetöö koordinaator
Tanel Murre Kommunikatsioonispetsialist

 

NÕUKOGU TÖÖPLAAN 2021/2022