Rektoraat

Rektori nõuandva organina tegutseb rektoraat, mille koosseisu kuuluvad prorektor(id), finants- ja haldusdirektor ja teised rektori nimetatud isikud. Rektoraadi koosseisu ja töökorra kinnitab rektor käskkirjaga.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektoraati kuuluvad:

Ülle Ernits rektor
Ulvi Kõrgemaa õppeprorektor
Ave Perve finants- ja haldusdirektor

 

Laiendatud rektoraadi koosseis lisaks rektoraadi liikmetele: 

Leili Hermassoo üliõpilaskodu juhataja
Ulvi Jõesaar Kohtla-Järve struktuuriüksuse sekretär
Piret Gilden personalijuht- rektori assistent
Rister Levit haldusjuht
Agnes Pärnamägi personalispetsialist
Jaana Sepp õppeosakonna juhataja
Siret Piirsalu elukestva õppe keskuse juhataja
Lysandra Steinberg  kommunikatsioonispetsialist