Uurimissuunad

Kinnitatud 20.02.2018 nõukogu istungi nr 1-2/5 otsusega nr 4.1

TERVISHARIDUSE KESKUSE UURIMISSUUNAD

ÄMMAEMAND 

  1. Ämmaemandusabi kvaliteet
  2. Erivajadustega patsient emadushoolduses
  3. Ämmaemandate haridus, professionaalne areng ning pädevused
  4. Ämmaemandus kui kunst ja teadus

TEGEVUSTERAPEUT

  1. Tegevusteraapia vajaduste hindamine
  2. Terapeutilised tegevused tegevusteraapias
  3. Tegevusterapeudi kompetentsid ja professionaalne areng

TERVISEDENDUS

  1. Tervisedenduse planeerimine ja hindamine
  2. Terviskäitumine  – selle mõjurid ja tõenduspõhised sekkumismeetme
  3. Rahvatervise valdkonnas töötavate spetsialistide professionaalne areng