Uurimissuunad ja rakendusuuringud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

Uurimissuunad ja rakendusuuringud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

 

Õppetool

Uurimissuund

Kinnitatud kõrgkooli nõukogu

Hambatehnika

Rakendusuuring „Hambatehniliste materjalide omaduste uurimine“.
Uurimissuunad:
1. Hambatehnikas kasutatavate akrüülide omaduste uurimine.
2. Ortodontiliste traatide omaduste uurimine.
3. Hambatehnikas kasutatavate kipside omaduste uurimine.

27.08.2010 nr 1-2/12 otsus nr 12.1

Farmaatsia

Rakendusuuring „Ravimiteadlikkus 2010-2020“.

21.09.2010 nr 1-2/1 otsus nr 20.1

Optomeetria

Rakendusuuring „Klientide rahulolu nägemist korrigeerivate abivahenditega“.
Uuringu alamteemad:   
1. Erinevate kontaktläätsede materjalide mõju inimese silmale (kirjanduse analüüs).
2. Nägemist korrigeerivate abivahendite kasutus- ja kandmisjuhendite võrdlev analüüs.
3. Kontaktläätsede- ja prillikandjate tarbijakäitumine (reeglite järgimine, ankeetküsitlus(t)e läbiviimine ja analüüs)

15.11.2011 nr 1-2/4 otsus nr 15.1

Tegevusteraapia

Uurimissuunad:
1. Tegevusteraapia vajaduste hindamine.
2. Terapeutilised tegevused tegevusteraapias.
3. Tegevusterapeudi kompetentsid ja professionaalne areng.

20.02.2018 nr 1-2/5 otsus nr 4.1

Tervisedendus

Uurimissuunad:
1. Tervisedenduse planeerimine ja hindamine
2. Terviskäitumine  – selle mõjurid ja tõenduspõhised sekkumismeetmed
3. Rahvatervise valdkonnas töötavate spetsialistide professionaalne areng

20.02.2018 nr 1-2/5 otsus nr 4.1

Õendus

Uurimisvaldkonnad:
1. Patsiendi- ja perekesksus õenduses:
Patsiendi ja tema lähedaste õigused ja vajadused ning nendega arvestamine.

Patsiendi ja tema lähedaste võimestamine.

2. Patsiendi turvalisus:
Turvalisuse tagamise meetmed.
Õendusabivead, nende põhjused, vigade ennetamine ja vähendamine.

3. Tervislik töökeskkond:
Töökeskkonna turvalisus ja terviseriskid.
Õdede hoiakud ja töökäitumine.

4. Õendushariduse kvaliteet:
Õppimise ja õpetamise kvaliteedi hindamine ja juhtimine (keskendudes üliõpilaste praktikaõppe kvaliteedile).

17.05.2011 nr 1-2/15 otsus nr 2.1

Ämmaemandus

Uurimissuunad:
1. Ämmaemandusabi kvaliteet
2. Erivajadustega patsient emadushoolduses
3. Ämmaemandate haridus, professionaalne areng ning pädevused
4. Ämmaemandus kui kunst ja teadus

20.02.2018 nr 1-2/5 otsus nr 4.1