Eetikakomisjoni tegevusplaan

25.10.2018                  Rahvusvahelise Nädala raames korraldatava üritusega seotud küsimused.
07.11.2018                  TTK eetikapäeva tähistamine: (posteresitlus, arutelufoorum).
veebruar 2019            Arutelufoorumi korraldamine (Eestis või maailmas üleskerkinud probleem).
aprill 2019                   Arutelufoorumi korraldamine (Eestis või maailmas üleskerkinud probleem).
mai 2019                     Kokkuvõtte tegemine eetikakomisjoni tööst 2018/2019. õppeaastal.​