Eetikakomisjoni tegevusplaan

oktoober 2020       
Ettekanne Eetikakomisjoni rakendusuuringust kõrgkooli konverentsil.

2020/2021           
korraldada õppeaasta algusosas seminar-mõttevahetus teemal „Eetika kõrgkoolis - KKK“ eelkõige esmakursuslastele kuid ka teistele huvilistele.
 

Eetikakomisjoni korralised koosolekud 2020/2021:
 
9.09 kell 10.00
8.10 kell 10.00
8.02 kell 10.00
8.04 kell 10.00
27.05 kell 10.00