Eetikakomisjoni tegevusplaan

21.04.2020              
TÜ Eetikakeskuse koolitus „Hea teadustava rakendamine ning akadeemiline eetika ja kultuur“ Eetikakomisjonile ja RUTA esindajatele.

juuli 2020               
Osalemine Erasmus+ kaudu konverentsil 2020, Eighth International Conference on Ethics Education: Zagreb, Croatia. Ethics Education, Interdisciplinarity, and Pluriperspectivism ning uurida koostöövõimalusi.

oktoober 2020       
Ettekanne Eetikakomisjoni rakendusuuringust kõrgkooli konverentsil.

2020/2021           
korraldada õppeaasta algusosas seminar-mõttevahetus teemal „Eetika kõrgkoolis - KKK“ eelkõige esmakursuslastele kuid ka teistele huvilistele.
 

Eetikakomisjoni korralised koosolekud 2019/2020:
 
16.10 kell 10.00
28.10 kell 12.00
19.02 kell 12.00
15.04 kell 12.00