Eetikakomisjoni uudised

13. mail 2022 korraldas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli eetikakomisjon õppijatele virtuaalse arutelufoorumi "Miks ja kuidas anda õppetööle tagasisidet?". Ülevaate tagasiside andmisest õppeainetele andis kõrgkooli õppekvaliteedijuht Kristiina Pullerits. Koos arutati kuidas anda tagasisidet nii, et see oleks õppetöö kvaliteeti tõstev ning edasiviiv. Millist sõnastust kasutada ning millist pigem vältida?


23. novembril 2021 viis Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Eetikakomisjon läbi ülekoolilise virtuaalse arutelufoorumi teemal “Eetiline toimetulek iseenda ja teistega koroonakriisi valguses - kas aitan teisi või vajan ise abi?” Koos arutleti, kuidas paremini toime tulla koroonapandeemiast tulenenud kriisiolukorraga, mil määral on enese ja teiste aitamine eetiline ja millal on eetiline seada ennast esikohale. Osalejatel oli võimalus ennast analüüsida ning arutada rühmades järgmistel teemadel: millised on minu enese "korras hoidmise" nipid? Millistes olukordades soovin, et minu muret märgataks ning millal ja kuidas teistele eetiliselt abi pakkuda?

Arutelufoormil kasutati tasakaaluratta meetodit. Loe täpsemalt MTÜ Peaasjade veebilehelt.


Aastatel 2016-2020 viis Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli eetikakomisjon läbi rakendusuuringu „Üliõpilaste kutse-eetika alane teadlikkus ja toetussüsteem ebaeetiliste probleemide lahendamisel“.
Rakendusuuringu kokkuvõttev artikkel „Professional Ethical Aspects in the Study and Internship Environment: Research in Tallinn Health Care College“ ilmus 2021. aastal ajakirjas Acta Paedagogica Vilnensia.