Lõpueksami ja lõputöö korraldamise juhend

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lõpu- ja magistrieksami ning lõputöö korraldamise juhend 2022

Tallinn Health Care College directive for organisation of final and master's exam, and on final thesis

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe kutse- või lõpueksami korraldamise juhend 2022

Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend

Lõputöö retsensiooni vorm

 

Lõputööde kaitsmiste lõplik ajakava 2021/2022 kevad (Õed)

Lõpueksamite ja lõputööde kaitsmiste lõplik ajakava 2021/2022 kevad (F, TE, TT)

Kutseeksamite ajakava 2021/2022 kevad (Kutseõpe)


 

Informatsioon

31.01 – 13.02.2022  Lõputöö ja lõpueksami deklareerimine (lõputöö andmed tuleb sisestada Tahvlisse)

02.05.2022 Õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg (erandid tuleb kokku leppida õppetöö spetsialistiga)

10.05 – 12.05.2022 Lõputööde kaitsmiseks esitamise tähtaeg (12.05 kuni kell 14:00)

24.05.2022 Lõputöö kaitsmisele ja lõpueksamile lubatute käskkirja avalikustamine

30.05 – 03.06.2022 Lõputööde kaitsmine ja lõpueksamite toimumine

14.06 – 17.06.2022 Lõpuaktused