Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu rahuloluküsitluse vastuste tulemusena tehtud muudatused ja parendused

Koostöös kõikide õppetoolidega ostetakse juurde uusi ja kantakse maha sisult aegunud ja lagunenud teavikuid.

2007

 • Toimus Tallinna õppehoone raamatukogu lugemissaalis remont, mille käigus tehti lugejatele senini kinnine teavikutefond avatuks.

2009

 • Renoveeriti Kohtla-Järve õppehoones asuv raamatukogu, mille käigus avati  lugejatele seni kinnine teavikutefond.

2010

 • Vaadati üle raamatukogude lahtiolekuajad ja uuel õppeaastal avati Tallinna õppehoone raamatukogu lugejatele lisaks tööpäevadele ka kaks korda kuus laupäeviti.
 • Osteti  Tallinna õppehoone raamatukogusse iseteenindusautomaat.
 • Telliti eraldi lett ja kaks arvutit infootsinguteks, antud süsteem rakendati tööle 2011. aasta alguses.
 • Osteti nii Tallinna kui ka Kohtla-Järve õppehoonete raamatukogudesse tagastamise kuupäevaprinterid.
 • Paigaldati kõigile raamatukogu arvutitele ID-kaardi lugejad.
 • Tallinna õppehoone raamatukogus vahetati välja arvutiklasside arvutitoolid.
 • Võeti kasutusele RIKSWEBi süsteemiosa MINU RIKSWEB, mille kaudu saavad raamatukogu lugejad oma laenutusi ka ise pikendada ja teostada reserveeringuid. Valmis vastav juhend.

2011

 • Alustati Tallinna õppehoone raamatukogu teavikute fondi ümberpaigutamist ja kohaviidastamist.
 • Alustati Tallinna õppehoones olevate ruumide renoveerimist eesmärgiga luua kooli võimlast avatud, innovaatiline ja kasutajasõbraliku teeninduskorraldusega töö-, õpi-, uurimis-, näitus- ja suhtluskeskkond.
  http://www.ttk.ee/raamatukogu-3/28789/raamatukogu-uute-ruumide-ehitus/
 • Osteti Tallinna õppehoone raamatukogusse kaks riidenagi.
 • Kohtla-Järve õppehoone raamatukogusse osteti plastik rulltaburet/turvaaste.

2012

 • Paigaldati Tallinna õppehoone raamatukogu arvutiklassidesse uued arvutid.
 • Paigaldati Tallinna õppehoone raamatukogusse uued radiaatorid.

2013

 • Lõpetati Tallinna õppehoone uute raamatukoguruumide ehitamine. Uutesse ruumidesse osteti raamaturiiulid ja uus mööbel.

2014

 • Tallinna õppehoone raamatukogusse osteti uued turvaväravad 
 • 16. oktoober - avati pidulikult Tallinna õppehoone uued raamatukogu ruumid. Uutes ruumides on 2 rühmatööruumi (millest ühe saab teha lükandseinaga kaheks eraldi ruumiks) pabertahvli ja arvutiga ühendatava ekraaniga, 6 individuaaltööruumi, raamatu- ja invalift. Lugejate käsutuses on 30 arvutit ja puhketsoon, kus on võimalik lamada ja vajadusel ka magada. Osteti vitriin kooli meenete eksponeerimiseks.
 • Võeti kasutusele Overalli poolt pakutav Pilveprindi süsteem.

2015

 • Koostati ja võeti vastu uus raamatukogu kasutamise kord
 • Võeti kasutusele raamatukogu elektrooniline kasutajaks registreerimise vorm.
 • Raamatukogu lugejatele loodi võimalus siseneda Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteemi (RIKSWEB) õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu;
 • Tallinna õppehoone raamatukogusse paigaldati 3 magnetilist klaastahvlit ja suur ekraan koos helisüsteemiga . Muusika valiku tegi muusikaterapeut. 
 • Tallinna õppehoone raamatukogus toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koostöös Riigi Kinnisvara AS-i ja kõrgkooliga korraldatud kunstiteose võidutöö „Sõna“ avamine. Võidutöö koosneb 8 pildist, mis on paigaldatud raamatukogu kahele korrusele.