projekt "Õed tagasi tervishoidu"

Paljudes tervishoiuasutustes ei jätku piisaval arvul õdesid ning üheks lahenduseks oleks tuua Eesti tervishoidu tagasi õdesid, kes hetkel õena ei tööta. Paljud õed, kes on kaua õe kutsetööst eemal olnud, vajavad eelnevalt omandatud teadmiste täiendamist ja kaasajastamist ning praktiliste oskuste täiustamist.

Õenduse õppetool alustab 2021. aasta märtsis projektipõhise õppega “Õed tagasi tervishoidu”. Projekti rahastab Sotsiaalministeerium. Õppe raames viiakse läbi teoreetiline ja praktiline koolitus, mis annab võimaluse tuua tööturule tagasi õed, kes ei ole tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud ja õena ei tööta. Koolitus valmistab õendussektoris pikemat aega mittetöötanud õdesid ette õe teooria- ja praktikaeksami sooritamiseks, mis annab võimaluse nende kandmiseks tervishoiutöötajate registrisse. Koolitusel on võimalik osaleda ka tervishoiutöötajate riiklikus registris registreeritud õdedel ja ämmaemandatel, kes ei ole alates 2015. aasta 1. veebruarist Eesti tervishoiuteenuse osutaja juures õena töötanud.

Koolitust viivad läbi Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Kuna Eestis on õdede puudus kõigis õenduse valdkondades, siis on kursus üles ehitatud õe üldpädevust silmas pidades. Samuti pakume vajaduspõhist riigikeele täiendõpet eesti keelest erineva emakeelega õppijatele.

Registreerimine õppesse algab 27. jaanuaril ja kestab kuni 17. veebruarini 2021. Täpsema info ja õppetööle registreerumise võimaluse leiab SIIT. Õpperühma suurus on 15 inimest, rühm komplekteeritakse vastuvõtuvestluste tulemusel hindamiskriteeriumite alusel. Vastuvõtuvestlused toimuvad 22.02 (vajadusel ka 23.02), vt infot SIIT. 

Esitada:

  • kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument (Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, Kohtla-Järve Meditsiinikooli diplom) õe,  ämmaemanda või velskri põhikoolituse õppekava täitmise kohta
  • CV
  • vajadusel nimevahetust kinnitava dokumendi koopia.
  • välisriigis Eestis nõutavaga samaväärse õppe läbinud isikud esitavad lisaks välisriigi haridust tõendava dokumendi  koos ENIC/NARIC keskuse antud hinnanguga.  

Kõik nimetatud dokumendid saata e-posti aadressile koolitused@ttk.ee.

2. märtsil 2021 kell 10.00 toimub sissejuhatav infotund ja keeleõppe vajaduse hindamine. Õppekava täitmiseks peab õppur läbima 30 EAP mahus teoreetilise õppe ja praktika ning sooritama eksami. Õppetöö toimub tsükliõppena 2.03- 14.05 valdavalt üle nädala K-R, vajaduspõhise eesti keele õppe puhul lisandub teisipäev keeleõppeks. Teoreetiline õppetöö võib toimuda nii auditoorselt, veebikoolitusena kui ka hübriidlahenduste vormis vastavalt õppetöö läbiviimise ajal kehtivale Eesti Vabariigi valitsuse korraldusele.

Auditoorsele õppele  järgneb 160 tundi praktikat tervishoiuasutuses 17.05-13.06. Kursus lõpeb  juunis toimuva teooria ja praktika eksamiga, mille positiivse soorituse järgselt kantakse kursuse läbija tervishoiutöötajate registrisse. Õppijatele makstakse stipendiumi, registrieksami 2021. aastal sooritamise korral on eksam kursusel osalejale tasuta.