Haridus- ja teadusministri vastuvõtul tunnustati kõrgkooli pikaajalist koostööpartnerit

Aasta Õpetaja Gala on sündinud mitmete ühingute ja liitude koostöös aastal 2009. Muuhulgas on Aasta Õpetaja Gala kõrval ka Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Haridustöötajate Liiduga pikki aastaid korraldanud maakondlikku ja üleriigilist õpetajate tunnustusüritust „Aasta õpetaja“. 2013. aastal need kaks ettevõtmist ühendatigi ning tänaseks on sellest saanud iga-aastane tunnustusüritus. Sel aastal esitasime Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliiniku juhataja Heidi Alasepa aasta hariduse sõbra kategoorias. Nimelt on kõrgkooli ja ITK taasturavi kliiniku omavaheline koostöö olnud tulemuslik nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt – üheskoos on antud oma panus mitmetes rahvusvahelistes projektides. 

28. augustil tunnustatigi Heidit Tallinna Teletornis kooliaasta algusele pühendatud haridus- ja teadusministri vastuvõtul Eesti haridusjuhtidele. Muuhulgas kuulutati välja ka kõikide kartegooriate nominendid. Pidulik gala ja laureaatide väljakuulutamine toimub 5. oktoobril Jõhvi Kontserdimajas toimuval Aasta Õpetaja galal "Eestimaa õpib ja tänab".