Persoonilugu - Marge Koorep

Täna tähistavad kõrgkoolide tudengid üle kogu maailma tudengite päeva. Ehkki igal riigil on tudengite päeva tähistamiseks omad traditsioonid ja üritused, on see üks armastatumaid tähtpäevi tudengite seas. Persooniloo küsimustele vastab kõrgkooli üliõpilas- ja õpilasesinduse esimees Marge Koorep.

Marge Koorep
ämmaemanda õppekava üliõpilane
üliõpilas- ja õpilasesinduse esimees 2018/19 õppeaastal

1. Kuidas tähistatakse üliõpilastepäeva?
Üliõpilastepäev ei ole lihtsalt päev tähistamaks üliõpilasi ja nende staatust. See on ajaloolise tähendusega päev mis sai ametlikult alguse alguse 1941. aastal Londonis, kui mälestati kaks aastat varem natsirežiimi vastu ülestõusnud Tšehhi tudengeid. 1939. aastal sai rahva tulistamise ajal haavata Praha Karli ülikooli arstiteaduse tudeng Jan Opletal, kes hiljem haiglas suri. Tema pika rongkäiguga matustele järgnesid tudengite fašismivastased väljaastumised. Demonstratsioonide juhid vahistati. 1939. aasta 17. novembril lasti maha üheksa üliõpilast, hõivati ühiselamud ja üle 1200 tudengi saadeti Sachsenhauseni koonduslaagrisse. Ülikoolid suleti. Võib öelda, et rahvusvaheline üliõpilastepäev on päev, kus kõik üliõpilased peaksid võtma hetke ja tähistama oma võimalust ja vabadust õppida ning mälestama neid, kes selle vabaduse eest võitlesid.

2. Mis roll on üliõpilas- ja õpilasesindusel kõrgkoolis?
Üliõpilas- ja õpilasesinduse peamine ülesanne on esindada kõiki õppureid, kes õpivad Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Meie roll on olla üliõpilaste ja õpilaste hääl kooli juhtimises. Samuti aitame lahendada erinevaid üliõpilaste probleeme ja vajadusel juhime nad vajaliku koolitöötaja poole. Lisaks hoolitseme ka selle eest, et  tudengiaeg mööduks põnevalt ja sündmusterohkelt. Läbi aasta korraldame huvitavaid üritusi ning mõtleme pidevalt välja uusi vaheldusrikkaid tegevusi, et pakkuda oma koolikaaslastele võimalikult palju vaheldust ja meeldejäävaid sündmusi.

3. Kas ja kuidas saab üliõpilas- ja õpilasesindus kõrgkooli (sisulistes) tegevustes kaasa lüüa?
Üliõpilas- ja õpilasesindus on tihedalt kaasatud erinevatesse kõrgkooli tegevustesse. Oleme esindatud kõrgkooli nõukogus ja kvaliteedi töörühmas. Suhtleme tihedalt raamatukoguga ja sööklaga. Lisaks korraldame mõned korrad aastas kohtumise rekotriga, kus saame jagada rõõme ja muresid, samuti oleme alati esindatud kõrgkooli üritustel ning samuti püüame võimalikult palju käia esindamas meie kõrgkooli koolivälistel üritustel.

4. Missugused on Sinu hobid?
Olen sel sügisel avastanud, et esinduse juhtimise, õppimise ja töö kõrvalt ei jää väga palju aega hobideks. Siiski, kui leian vähegi vaba aega käin jooksmas ning teadusartiklite kõrvalt naudin ilukirjanduse lugemist.

5. Mis on elus kõige tähtsam?
Minu arvates on elus kõige tähtsamad minu inimesed. Minu "pere", kellele saan alati toetuda ja kes on alati minu jaoks olemas. Ma leian, et on väga oluline omada inimesi, kellele saad igas olukorras loota ja kes on alati nõus kuulama ning kelle eest oled valmis läbi tule ja vee minema.