Tallinna Tervishoiu Kõrgkool asub sellel aastal koolitama omastehooldajaid ja kuulmisabivahendi sobitajaid

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool osales edukalt Tallinna linnavalitsuse ja Sotsiaalkindlustusameti hankepakkumistel ja asub sellel aastal koolitama omastehooldajaid ja kuulmisabivahendi sobitajaid.

2020. aasta lõpukuudel osales kõrgkool Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hankepakkumisel ja asub sellel aastal koolitama omastehooldajaid. Koolitus on mõeldud nendele lähedastele, kellel on kodus vaja hooldada lähedast. Täienduskoolituse pealkiri on „Ergonoomiliste töövõtete ja abivahendite kasutamine omastehooldajatele“ ja annab osalejatele teadmised ja praktilised oskused, kuidas rakendada ergonoomilisi siirdamisvõtteid ning ülevaate abivahendite kasutamisest kodustes tingimustes. Koolitusi hakkab läbi viima tegevusterapeut Liia Tretjakova. Koolitused toimuvad nii eesti kui ka vene keeles.

Sotsiaalkindlustusameti hanke raames hakkab kõrgkool koolitama kuulmisabivahendi sobitajaid, kes töötavad Sotsiaalkindlustusameti lepingupartnerite juures, et ühtlustada ning täiendada spetsialistide teadmisi kuulmisprobleemidega kliendi esmasest hindamise, kuulmisuuringute läbiviimise ja aparaatide sobitamise alal. Kvaliteetse kuulmisabivahendite sobitamise teenuse tagamiseks peab kuuldeaparaatide spetsialist olema kursis arengutega audioloogias, kuuldeaparaatide tehnoloogias, meetodites ja protseduurides ning suutma klienti kuuldeaparaadi valikul pädevalt nõustada. Koolitust hakkavad läbi viima Eestis töötavad selle valdkonna spetsialistid.

Täpsem info elukestva õppe keskuse juhatajalt Siret Piirsalult siret.piirsalu@ttk.ee.