Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž tihendavad Kohtla-Järvel koostööd

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits ja Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht allkirjastasid koostöölepingu,  et laiendada ja arendada kõrgkoolide vahelist koostööd ning panustada olemasolevat oskusteavet ühiselt piirkonna arenguks. 

 

"Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on piirkonnas tegutsenud aastast 2002 ja struktuuriüksus Kohtla-Järvele loodi endise Kohtla-Järve Meditsiinikooli baasil 2006. aastal. On enesestmõistetav, et kohapeal tegutsevad kõrgkoolid teevad koostööd, ainult nii saame olla tugevad kohaliku elu toetajad ja arendajad,” rõhutab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits. 

 

Koos on koolidel plaanis kasutada õppetöö läbiviimisel vastastikku mõlema kooli õppejõude, algatada ja läbi viia ühisprojekte, - konverentse ning korraldada ühiseid vaba aja, koolitus- ja teavitustegevusiTänu koolide koostööle saavad tulevikus nii Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kui ka Tallinna Tehnikaülikooli õppurite õpingud ning vaba aja veetmise võimalused olla senisest veelgi kvaliteetsemad ja laiapõhjalisemad. 

 

Lisaks soovitakse koos panustada regiooni üliõpilaste vaimse tervise toetamisse. “2020. aasta näitas taas kogu maailmale, et edu võti seisneb paindlikkuses ja muutumisvalmiduses. Õppisime hindama ressursse ja võimalusi, mida siiani pidasime iseenesestmõistetavaks. Hakkasime enim väärtustama inimesi ning inimsuhteid. Oleme võtnud suuna kolledži töötajate ja üliõpilaste vaimse tervise, kui väärtuslikeima vara toetamisele,” märkis Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht. Sügisel 20. aastapäeva tähistanud Virumaa kolledžis pakutakse koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksusega kolledži üliõpilaste psühholoogilist nõustamist. 

 

Kõrgkooli ja kolledži tihedam koostöö sai alguse Ida-Virumaa teadusnõukogus, kus mõlema kõrgkooli juhid aktiivselt osalevad, et koos teiste nõukogu liikmetega sõnastada maakonna arengu jaoks olulised teemad ning aidata leida neile teadmisepõhised lahendused. 

 

Varem on koolid kokku puutunud ka kolledžis korraldatud esmaabikoolituste raamesTallinna Tervishoiu Kõrgkooli tudengid on esinenud kolledži üliõpilaskonverentsil ettekandega. Kolledži töötajad on käinud kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksuse seminaril esinemas ning osalenud koolitustel.