Dora Pluss

Dora Pluss  üldiseks eesmärgiks on muuta Eesti õppimise ja teadustöö tegemise kohana tuntumaks ja atraktiivsemaks ning kõrgkoolide poolt pakutav haridus rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks.

Dora Pluss tegevuse T1.1  "Kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine" raames toetatakse õppe- ja teadustööga seotud lühiajalist õpirännet  välisriikidesse.

Toetuse abil on võimalik osaleda välismaal toimuval erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või  muus erialases tegevuses (õppe- ja teadustööga seotud tegevused nagu raamatukogus töötamine, teadustööga seotud labori kasutamine, õppematerjali arendamine, töö juhendajaga, konsultatsioon, välitöödel osalemine vmt.). Lühiajaline õpiränne välisriigis kestab kuni 30 kalendripäeva.

Toetust saab taotleda isik, kes on õpirände toimumise hetkel üks järgnevaist:

 • Magistri- või doktoriõppe üliõpilane;
 • Õppejõud või teadlane, kes ei ole vanem kui 35-aastane või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmisest möödas rohkem kui 5 aastat. Vanemapuhkusel olnutel on võimalik piiranguid proportsionaalselt pikendada.

Toetuse taotlemine ning stipendiaatide valik toimub kõrgkoolis, toetuse maksab stipendiaadile Haridus- ja Noorteamet. Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond.

Informatsiooni Dora Pluss tegevuse kohta (lepingute sõlmimine, aruandlus, tingimused, stipendiumi suurus) leiab programmi kodulehelt. 

Programmi viib ellu Haridus- ja Noorteamet. 

Dora Pluss tegevuse T1.1 stipendiumi taotlemise vorm.

Taotlus palun saata/tuua rahvusvaheliste suhete juhile.

 • Grete Sõõru

  Grete Sõõru

  Rahvusvaheliste suhete juht

  • grete.sooru@ttk.ee
  • +3725167577
  • 104