Koostöö AS Tea Kirjastusega

 

     

 

Koostöö AS TEA Kirjastusega 
2008-2018

Koostööleping Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja AS TEA Kirjastuse vahel sõlmiti 2.04.2008.a. kestvusega kuni aastani 2018. Lepingu allkirjastamisel osalesid AS TEA Kirjastuse juhatuse esimees Silva Tomingas, AS TEA Kirjastuse vastutav toimetaja/projektijuht Linda Pool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits, arendus- ja rahvusvaheliste suhete prorektor Tiina Juhansoo ja arendusspetsialist Alar Sepp. Pilt 1Pilt 2

Vastavalt koostöölepingule konsulteerib ja koordineerib TTK oma pädevuse piires TEA entsüklopeediasse (22 köidet, e-entsüklopeedia Internetis ja DVD-l) meditsiinialaste artiklite kirjutamist ja varustamist illustratiivsete materjalidega, annab soovitusi valdkonna spetsialistide kaasamiseks ning koostab entsüklopeedias TTK ajalugu ja tegevust kajastavad artiklid.

Tegevused:

2011. aastal olid TTK poolt peamised märksõnade kirjutajad õenduse õppetooli õppejõud Eha Hõrrak, tervisedenduse õppetooli õppejõud Andrus Lipand, hambatehnika õppetooli juhataja Tõnu Kauba, tervisedenduse õppetooli juhataja Moonika Viigimäe.  

2010. aastal olid TTK poolt peamised märksõnade kirjutajad tervisedenduse õppetooli õppejõud Andrus Lipand (24 märksõna), hambatehnika õppetooli juhataja Tõnu Kauba (19), tervisedenduse õppetooli juhataja Moonika Viigimäe (14) ja õenduse õppetooli õppejõud Eha Hõrrak (8 märksõna). Märksõnade kirjutamine ja toimetamine laabus plaanipäraselt.

2008/2009 õppeaastal kirjutasid märksõnu TEA entsüklopeediasse õenduse õppetooli õppejõud Eha Hõrrak, ämmaemanduse õppetooli õppejõud Mare Vanatoa, hambatehnika õppetooli juhataja Tõnu Kauba (pildil) ning tervisedenduse õppetooli õppejõud Andrus Lipand.