Õppekava

Lapsehoidja: keskhariduse baasil.

Nominaalne õppeaeg: 1 aasta (60 EKAP)

Õppekeel: eesti keel.

Õpe toimub Tallinnas.

Õpe on tasuline. Õppeaasta tasu on 2330 eurot. 

Lapsehoidja on töötaja, kes on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused laste hooldamiseks ning nende arengu toetamiseks.

Õppeaeg lapsehoidja kutseõppes on üks aasta. Lapsehoidja töö eesmärk on kaasa aidata lapse füüsilisele, emotsionaalsele, intellektuaalsele ja sotsiaalsele arengule, arvestades perekonna vajadusi lapse hooldamisel. Lapsehoidja lähtub oma töös lapse õigustest, heaolust ja turvalisusest. Ta osutab lapsehoiuteenust, mida võib pakkuda lapse kodus, lapsehoidja kodus või mujal lapsevanema poolt soovitud kohas.

Vastavalt Sotsiaalhoolekande seadusele peab isik, selleks et pakkuda lapsehoiu teenust:

 1) omama kutseseaduse alusel välja antud lapsehoidja kutsetunnistust või

 2) olema lõpetanud eripedagoogika, koolieelse pedagoogika, lapsehoidja või sotsiaaltöö eriala.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lapsehoidja eriala õppekavaga kehtestatud kutsealase koolituse eesmärk on õpetada välja usaldusväärne lapsehoidja, kes tahab ja oskab hoolitseda erinevas vanuses laste eest, suudab luua positiivse kasvukeskkonna ja koostöös perega hooldada last ja toetada tema arengut.

  • Kontaktõpe toimub kahel nädalal kuus
  • Õppijatel on võimalik heade õpitulemuste korral taotleda õppetoetust ja Tallinnast väljaspool elavatel õppijatel sõidukompensatsiooni.
  • Kõrgkoolil on üliõpilaskodu.
  • Vajadusel tagatakse õpilastele täiendav eesti keele õpe.
  • Kõrgkooli lõpetanu saab kutseõppe läbimist tõendava tunnistuse, mis võimaldab pakkuda lapsehoidja teenust.

Lapsehoidja alates 2021

129237 LH Lapsehoidja õppekava alates 2021
129237 LH Lapsehoidja moodulite rakenduskava 2021 (stationaarne õpe - koolipõhine õpe)

Lapsehoidja alates 2017

129237 LH Lapsehoidja õppekava alates 2017
129237 LH Lapsehoidja moodulite rakenduskava 2017(statsionaarne õpe - koolipõhine õpe)

Rakenduskavad (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe) vastuvõtt 2018

129237 LH (LHt) Lapsehoidja moodulite rakenduskava 2018 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)
129237 LH (LHttare) Lapsehoidja moodulite rakenduskava 2018 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)
129237 LH (LHvilj) Lapsehoidja moodulite rakenduskava 2018 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe

Rakenduskavad (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe) vastuvõtt 2019

129237 LH (LHtmm) Lapsehoidja moodulite rakenduskava 2019 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)

Rakenduskavad (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe) vastuvõtt 2020

129237 LH (LHtTln) Lapsehoidja moodulite rakenduskava 2020 (statsionaarine õpe - töökohapõhine õpe)
129237 LH (LHtvpk) Lapsehoidja moodulite rakenduskava 2020 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)
129237 LH (LHvilj) Lapsehoidja moodulite rakenduskava 2020 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)

Lapsehoidja (erilise ja erivajadusega lapse hoidmine) alates 2014 kuni 2017

129237 Lapsehoidja (erilise ja erivajadusega lapse hoidmine) õppekava
129237 Vastavustabel
129237 LHEV õppekava moodulite rakenduskava (statsionaarne õpe - koolipõhine õpe)

Rakenduskavad (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe) vastuvõtt 2017

129237 LHEV (Lastekodu) rakenduskava 2017 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)
129237 LHEV (Viljandi) rakenduskava 2017 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)
129237 LHEV (Väike Päike) rakenduskava 2017 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)